Ga naar de inhoud

Zoekt u een appartement in de sociale huursector? Of heeft u belangstelling voor een appartement in de vrije huursector? Voor beiden kunt u bij Cocon Wonen terecht.

Sociale huurwoningen worden toegewezen via www.woningneteemvallei.nl.
Sociale huurwoningen hebben een netto huurprijs tot € 879,66 (prijspeil 2024). U kunt voor deze woningen eventueel in aanmerking komen voor huurtoeslag. De meeste sociale huurwoningen worden toegewezen op inschrijfduur, maar soms door middel van loting. Bekijk dus beide categorieën op de website van Woningnet Eemvallei. Wilt u zich inschrijven als woningzoekende en meer informatie over het vervolgtraject?

Vrijesector huurwoningen worden door Cocon Wonen zelf toegewezen.
Vrijesector huurwoningen hebben een netto huurprijs vanaf € 879,67 (prijspeil 2024). U kunt geen huurtoeslag aanvragen. Wilt u meer informatie over vrijesector huurwoningen en het vervolgtraject?