Ga naar de inhoud

Cocon Wonen als werkgever
Cocon Wonen is een woningstichting met een kantoor in Soest. De stichting bezit 467 seniorenwoningen in Soest en Soesterberg.
De stichting heeft een werkorganisatie en een Raad van Toezicht. Aan het hoofd van de werkorganisatie staat een directeur-bestuurder.

Missie
Als non-profit organisatie is de missie van Cocon Wonen:
“Samen betaalbaar en prettig zelfstandig wonen mogelijk maken voor senioren in Soest en Soesterberg.”

Kernwaarden 
Onze kernwaarden zijn: dichtbij, sociaal, klantgericht, duurzaam.

De medewerkers
De werkorganisatie telt negen enthousiaste medewer­kers die werken aan dienstverlening waarbij de bewoner centraal staat. De sfeer is informeel en collegiaal. De corporatie volgt de CAO voor woningcorporaties.