Ga naar de inhoud

De missie van Cocon Wonen:

“Samen betaalbaar en prettig zelfstandig wonen mogelijk maken voor senioren in Soest en Soesterberg”

is niet een zaak van Cocon Wonen alleen. Samenwerken met bewoners, huurdersvertegenwoordigers en partners is van groot belang.

Belangrijke partners van Cocon Wonen zijn daarbij:

  • Silverein (en Beweging 3.0)
  • Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS)
  • De gemeente Soest
  • Woningnet Eemvallei
  • Collega corporaties Portaal, De Alliantie, Woonzorg Nederland
  • De gezondheidspartijen (huisartsen, fysiotherapie praktijken, pedicures)
  • Stichting De Linde in Soesterberg

Uitgangspunt is samenwerking, waarbij ieder vanuit de eigen kerntaken en expertise haar rol pakt.
Samenwerking leidt tot meerwaarde voor de bewoners van Cocon Wonen.

In de nabije toekomst wil Cocon Wonen prestatieafspraken met de gemeente Soest maken.
Zo kan Cocon Wonen een rol spelen bij doorstroming, verduurzaming en het beperken van het tekort aan (senioren) woningen.