Ga naar de inhoud

Cocon Wonen is een stichting zonder winstoogmerk, zoals beschreven in haar statuten.
Zij staat onder leiding van een directeur bestuurder. Het team medewerkers bestaat uit 9 medewerkers.
Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid.

De visie op Besturen en Toezicht houden en de bijbehorende reglementen treft u hieronder aan.