Ga naar de inhoud

Woning aanpassen? Vraag om toestemming

Als u iets aan uw huurwoning wilt veranderen, moet u toestemming vragen aan Cocon Wonen.
Cocon Wonen mag voorwaarden stellen aan woningaanpassingen/verbeteringen.

 Denk in ieder geval aan:

  • bouwtechnische voorwaarden en veiligheidseisen
  • eventueel een omgevingsvergunning
  • het onderhoud aan de woningaanpassing
  • het in goede staat opleveren van de woning als u gaat verhuizen


Afspraken over woningaanpassingen/verbeteringen worden schriftelijk vastgelegd.

Wie zonder toestemming een huurwoning verandert, handelt niet alleen in strijd met de huurovereenkomst, maar loopt ook grote financiële risico's.