Ga naar de inhoud

Heeft u een verhuurdersverklaring nodig? Bijvoorbeeld als u uitgenodigd wordt voor een nieuwe woning bij een andere verhuurder? Met een verhuurderverklaring geeft uw huidige verhuurder aan dat u geen huurachterstand heeft.

Als u een verhuurdersverklaring nodig heeft kunt u dat met bijgaand formulier aanvragen.

Cocon Wonen beoordeelt uw situatie en stuurt u de verklaring toe.