Ga naar de inhoud

Prettig en veilig wonen is belangrijk. Overlast veroorzaken mag dan ook niet, maar wat doet u als u er mee geconfronteerd wordt? In eerste instantie is het aan bewoners zelf om daar samen uit te komen. Het probleem bestaat immers onderling. Ga met elkaar in gesprek. Maak afspraken. Vaak worden problemen dan al opgelost.

Als u zelf overlast veroorzaakt of er op aangesproken bent, is het goed om de Algemene huurvoorwaarden, en het document
“12 x fijn en prettig samen wonen“ er nog eens op na te slaan. Overlast veroorzaken is niet toegestaan en u voldoet dan niet aan de algemene huurvoorwaarden.

In ernstige gevallen kan de rechter de huurovereenkomst ontbinden en een ontruimingsvonnis uitspreken. Dit vergt een lang traject en eenieder dient te proberen zo’n traject te voorkomen.

Komt u er samen niet uit? Dien uw klacht schriftelijk in bij Cocon Wonen.

Stappenplan bij overlast

1

Ga zelf in gesprek met de overlastgever

Het komt vaak voor dat bewoners naar Cocon Wonen bellen, bijvoorbeeld als buren de televisie hard aan hebben (gehad). Zij vragen Cocon Wonen te bemiddelen. Cocon Wonen vraagt aan u bij dit soort meldingen eerst om zelf met de buren te praten. Vaak beseffen mensen niet dat zij een ander hinder bezorgen. En veel mensen vinden het vervelend om meteen met een officiële instantie, zoals Cocon Wonen, te maken te krijgen. Dat kan leiden tot irritatie. Daarom is het verstandig om eerst zelf te proberen om de buren op de overlast te wijzen.

Tips om het gesprek aan te gaan:

  • Wees duidelijk en rustig.
  • Zet vooraf wat zaken op een rij zodat u weet waar u last van heeft, wanneer en hoe vaak.
  • Reageer niet direct zodra u overlast ervaart, maar wacht liever even tot u rustig bent en
    het moment geschikter is om het gesprek aan te gaan.
  • Kies een passend moment om de situatie met uw buren te bespreken.
2

Buurtbemiddeling

Komt u er samen niet uit? Blijft u overlast ervaren? Dan kunt u uw klacht indienen bij Cocon Wonen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Cocon Wonen gaat met beide partijen in gesprek, en kan u eventueel naar buurtbemiddeling begeleiden.  Buurtbemiddelaars praten met beide partijen met als doel de beide partijen bij elkaar te brengen en begrip voor elkaar te krijgen. Heeft u begrip voor elkaar dan kunt u ook rekening houden met elkaar. Een gesprek met alle partijen bij elkaar is dan noodzakelijk. Met een bemiddelaar lukt dat vaak wel waar het eerder  niet meer mogelijk was om met elkaar te praten. De getrainde buurt-bemiddelaars helpen ruziënde buren om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De methode werkt het best in een vroeg stadium.

U kunt Buurtbemiddeling ook voor alleen informatie en advies bellen. Meer informatie leest u terug in hun folder.
Buurtbemiddeling is gratis.

3

Juridisch vervolg

In sommige gevallen blijft de overlast bestaan of kunnen buren samen geen goede oplossing vinden. Cocon Wonen kan helaas niet altijd een oplossing bieden. Hoewel wij graag de vervolgmogelijkheden met u bespreken, blijft uw eigen inzet en medewerking altijd noodzakelijk.

In uitzonderlijke gevallen zijn juridische stappen mogelijk. Maar alleen de rechter kan bij ernstige aanhoudende structurele overlast een huurovereenkomst ontbinden en ontruiming van de woning eisen.

Voordat de rechter overgaat tot een dergelijke drastische maatregel, moeten Cocon Wonen en de klagers samen aantonen dat zij er alles aan gedaan hebben om de overlast te laten stoppen. Bovendien moet de rechter bewijsstukken zien. Daarom zijn een goed bijgehouden logboek (waarin beschreven staat wat de oorzaak was, wanneer en hoelang het duurde) van de overlast van groot belang.